Member areaВлез

BANK i3000

BANK i3000 е пакет на продукти со кои на нашите клиенти им овозможуваме да ги следат иновациите во ИКТ.
Bank3000

Детали

Следејќи ги иновациите во информатичко-комуникациски технологии SPD за потребите на своите клиенти има развиено и развива продукти кои овозможуваат близок контакт на вас и вашите клиенти преку електронското банкарство. Овој пакет се состои од неколку модули, кои се изработуваат за секој клиент одделно кој користи дел од продуктите на SPD.
Овој пакет вклучува веб и мобилни апликации за најголемите платформи на мобилниот пазар (Android и iOS) кои овозможуваат блиска интеракција на софтверските системи и крајниот клиент.

Бенефити и придобивки

  • Real-time ажурност
  • Безбедена и сигурена интеракција
  • Поддршка на клиентски извештаи
  • Едноставност
  • Навремено известување на клиентите
  • Следење на ИКТ иновациитеДемо верзија на комплетно решение за е-банкарство 1

Демо верзија на комплетно решение за е-банкарство 2