Member areaВлез

InfoS3000

InfoS3000 е интегриран информациски систем кој во своето јадро ги содржи сите модули кои ја сочинуваат суштината на современото работење. Неговата основна карактеристика е можноста за проширување и надоградување над неговото јадро за да се извлече максимумот од неговата отворена архитектура.
Bank3000

Детали

За потребите на нефинансиските компании SPD има развиено посебен пакет кој се базира на BANK3000 кој како главни модули ги вклучува книговодство и сметковотство. Главните особености на BANK3000 модуларноста, ефикасноста, безнедноста, стабилноста не инспирираа да го креираме овој продукт кој може да биде дополнет со модули по ваша желба. InfoS3000 е изграден на современа развојна платформа која Ви овозможува брз старт со работењето на Вашата тековна опрема, притоа давајќи максимум флексибилност за негово надоградување со растењето на операциите на компанијата. Избраните елементи на кои се базира InfoS3000 претставуваат водечки светски стандарди : Oracle базата на податоци и dotNET технологијата на програмирање овозможуваат имплементација на секоја серверска платформа. Тука примарна е имплементацијата на Linux што може да донесе значителни заштеди за компанијата избегнувајќи серверски лиценци и дозволувајќи почеток со поедноставен серверски хардвер, притоа задржувајќи го комодитетот и продуктивноста на Windows клиентската работна околина. Системот во голема мерка е интегриран со најголемите office пакети на пазарот : Microsоft Office, StarOffice и OpenOffice, давајќи Ви можност да го користите пакетот кој Ви носи најмногу заштеда и стратешки предности.

Бенефити и придобивки

  • Едноставност
  • Целокупно автоматизиран процес
  • Real-time ажурност
  • Безбедност и администрација на корисници
  • Интеграција со Office пакети
  • Модуларен и лесно надградлив
  • Автоматски пренос на измени

Композитни модули :

Дополнителни модули :